logo

Søk

Hurtiglenker

Du er her:

ØRAS Hagejord

Dal Skog, 20.04.2015: ØRAS Hagejord er en kompostbasert og næringsrik jord til nyanlegg og utskifting i hager, laget på matavfall og hageavfall fra abonnenter på Øvre Romerike. Hagejorda er velegnet til blomsterbed, busker og plener, men kan også brukes til dyrking. Komposteringsprosessen er godkjent av mattilsynet. Her kan du lese mer om hvorfor matavfallet ditt er en ressurs.

Fosfor - et livsnødvendig grunnstoff

Kjemisk bundet fosfor forekommer i cellene til alle levende organismer og er derfor et livsnødvendig grunnstoff for mennesker, dyr og planter. Fosfor finner vi blant annet i kloakkslam og i matavfall, og det er nettopp dette stoffet som er viktig å utnytte og tilbakeføre til jordsmonnet.

For å ivareta fosforinnholdet som finnes i matavfallet vi får inn fra innbyggerne i våre fire eierkommuner, omdanner vi dette til førsteklasses hagejord. All kompostering av matavfall foregår nå innendørs i tromler istedenfor i utendørs kompostranker som har vært brukt på anlegget siden 1998.

Komposteringstiden er nå redusert betraktelig fra rundt 12 uker til ca. 10-14 dager, og luktproblematikken er så og si borte. Pga trommelprosessen, har vi gått bort fra å bruke bioposer da disse skapte problemer for viftesystemene. De grønne posene blir nå laget av vanlig plast ettersom poserestene blir sendt til energigjenvinning etter at matavfallet er siktet ut.

ØRAS Hagejord trenger ikke gjødsling de første årene. Anbefales ikke til surjordsplanter*. ØRAS Hagejord selges i sekker, hengerlass og lastebillass. . Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog. Transportpriser 2015.

 

Varedeklarasjon:
Kvalitetsklasse:                   
Komposten overholder kvalitetsklasse 1 basert på innhold av tungmetaller.
Fremmedlegemer i jorda kan forekomme som følge av feilsortert matavfall i husholdningene.

Bruksbegrensninger:
Kan nyttes på jordbruksareal, private hager (inkludert grønnsaksbed) og parker med inntil 4 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år. Kan også brukes på veiskråninger og andre typer av grøntanlegg. Produktet kan legges ut i lag på maks 5 cm tykkelse og blandes inn i jorda på bruksstedet (Gjødselvareforskriften §27). * Anbefales ikke til surjordsplanter som Rhododendron og Azalea da disse foretrekker jord med lavere pH-verdi.

 

ØRAS

Miljøstasjon Dal Skog

Ørasvegen 85

2054  MOGREINA

Tlf: +47 63 92 78 80    Fax: +47 63 92 78 88

firmapost@oeras.no

Bankkonto: 1606.08.05974
Org.nr.  : 971040610 MVA


Logg inn ansatte

Kontakt oss


                   

Ullensaker Kommune: 66108000

 

Hurdal Kommune:      66106610

Nannestad Kommune: 66105000

 

Eidsvoll Kommune:     66107000