logo

Søk

Hurtiglenker

Du er her:

ØRAS Hagejord

Dal Skog, 01.04.2016: ØRAS Hagejord er en kompostbasert og næringsrik jord til nyanlegg og utskifting i hager, laget på matavfall og hageavfall fra abonnenter på Øvre Romerike.

Fosfor - et livsnødvendig grunnstoff

Kjemisk bundet fosfor forekommer i cellene til alle levende organismer og er derfor et livsnødvendig grunnstoff for oss mennesker og dyr. Ved å kompostere matavfall og hageavfall, bidrar vi til å tilbakeføre fosforet til jordsmonnet.

For å ivareta fosforinnholdet som finnes i matavfallet vi får inn fra innbyggerne i våre fire eierkommuner, omdanner vi dette til førsteklasses hagejord. All kompostering av matavfall foregår nå innendørs i tromler istedenfor i utendørs kompostranker som ble brukt tidligere.

Komposteringstiden er redusert betraktelig fra rundt 12 uker til ca. 10-14 dager, og luktproblematikken er så og si borte. Pga trommelprosessen, har vi gått bort fra å bruke bioposer da disse skapte problemer for viftesystemene. De grønne posene blir nå laget av vanlig plast ettersom poserestene blir sendt til energigjenvinning etter at matavfallet er siktet ut.

ØRAS Hagejord er velegnet til blomsterbed, busker og plener, men kan også brukes til dyrking. Komposterings-prosessen er godkjent av mattilsynet, og tilfredsstiller i tillegg de kravene som er satt til bruk for økologisk dyrking.

Hagejorda trenger ikke gjødsling de første årene. Anbefales ikke til surjordsplanter*. ØRAS Hagejord selges i sekker på ca. 20 liter, hengerlass og lastebillass. Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog.

 

 

 

ØRAS

Miljøstasjon Dal Skog

Ørasvegen 85

2054  MOGREINA

Tlf: +47 63 92 78 80    Fax: +47 63 92 78 88

firmapost@oeras.no

Bankkonto: 1606.08.05974
Org.nr.  : 971040610 MVA


Logg inn ansatte

Kontakt oss


                   

Ullensaker Kommune: 66108000

 

Hurdal Kommune:      66106610

Nannestad Kommune: 66105000

 

Eidsvoll Kommune:     66107000