Når vi rekrutterer til stillinger hos oss, vektlegger vi i stor grad personlig egnethet i tillegg til den riktige kompetansen. Hvis du også er miljøbevisst og god i kildesortering, er det et pluss.

Med fremtidig vekst i vår region, vil ØRAS være et selskap i sterk utvikling og det vil fort kunne gi plass til flere ansatte.

Av og til får vi forespørsel om utplassering av elever eller mulighet for sommerjobb. Dette vurderer vi i hvert enkelt tilfelle, men elevene må ha fylt 20 år. Vi har også en del pensjonister som jobber for oss, og en rekke tilkallingsvikarer.

For tiden søker vi etter:

Fagleder farlig avfall (PDF, 114KB)

Kundeveilder og tilkallingsvikarer til gjenvinningsstasjonen (PDF, 114KB)