Når vi rekrutterer til stillinger hos oss, vektlegger vi i stor grad personlig egnethet i tillegg til den riktige kompetansen. Hvis du også er miljøbevisst og god i kildesortering, er det et pluss.

Med fremtidig vekst i vår region, vil ØRAS være et selskap i sterk utvikling og det vil fort kunne gi plass til flere ansatte.

For tiden har vi ingen ledige stillinger, men følg oss gjerne her på nettsidene eller i sosiale medier. Det er på disse arenaene vi poster våre ledige stillinger.