Når vi rekrutterer til stillinger hos oss, vektlegger vi i stor grad personlig egnethet i tillegg til den riktige kompetansen. Hvis du også er miljøbevisst og god i kildesortering, er det et pluss.

Med fremtidig vekst i vår region, vil ØRAS være et selskap i sterk utvikling og det vil fort kunne gi plass til flere ansatte.

Av og til får vi forespørsel om utplassering av elever eller mulighet for sommerjobb. Dette vurderer vi i hvert enkelt tilfelle, men elevene må ha fylt 20 år. Vi har også en del pensjonister som jobber for oss, og en rekke tilkallingsvikarer.

For tiden har vi ingen ledige stillinger, men følg oss gjerne her på nettsidene eller i sosiale medier. Det er på disse arenaene vi poster våre ledige stillinger.