Fra 1. oktober 2017 innfører altså regjeringen vrakpant på fritidsbåter. Den nye ordningen åpner for at alle båteiere som leverer inn fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) skal få utbetalt 1000 kroner i vrakpant, skal vi tro forsiden på www.kystogfjord.no.

Max 15 fot
ØRAS vil imidlertid fortsette som før med å ta imot småbåter/fritidsbåter inntil 15 fot (4,5 meter), slik vi nå blir pliktige til å gjøre i henhold til regelverket.  
Eneste forskjell fra 1. oktober, er at det vil bli gratis å levere båtene hos oss.

Utbetalingen av vrakpant skal skje ved at båteier dokumenterer til Miljødirektoratet at båten er levert inn til et godkjent avfallsanlegg. Du kan altså ikke regne med å få 1000-lappen i hånda her på Dal Skog.

Søke vrakpant
Kvitteringen du får ved innlevering av båten, skal kunne vedlegges søknad når dette søknadsskjemaet blir klart 1.10. Hold deg gjerne oppdatert via direktoratets side om avfall.

Fritidsbåter av aluminiumsskrog samt kjøl og ballast i metall inngår ikke i ordningen, men kan like fullt leveres gratis her på Dal Skog.

Kilde: kystogfjord.no og miljodirektoratet.no