ØRAS er et selskap i sterk utvikling. 

Pr. 01.01.2017 har ØRAS 31 fast ansatte og 1 lærling i tillegg til en del sesonginnleide.