"Renovasjon og avfallskalender 2019" ble sendt ut med posten til alle husstander (også de som har reservert seg mot reklame). I menyen til høyre finner du PDF utgave for 2019 for din kommune.

Kalenderen består av en informasjonsdel om renovasjon og en tømmekalender. 

Informasjonsdelen
Her finner du alt du trenger for å kunne kildesortere riktig. En god del tekst er også oversatt til engelsk. I 2019 utgaven belyses også en rekke årsaker til hvorfor avfall ikke tømmes. Det kan være nyttig å lese igjennom disse punktene.

Vi har i 2018 også avdekket en del feilsortering i plastemballasjeleveringene, og minner om at spesielt vedsekker - stroppebånd - hvit isopor (EPS) og skumplast er noe av det som skal i restavfallet. 

Hvit isopor er veldig statisk og skaper problemer i mottaksanleggene ved at det klistrer seg til maskineriet. Vi vil gjerne at isopor leveres til gjenvinningsstasjoen, fordi dette sikrer en større materialgjenvinning. Små mengder kastes som restavfall hjemme.

Tømmekalender
Her behøver du kun å se på siden for din tømmedag.

Her kan du laste ned tømmedagene direkte inn i kalenderen din. Dersom du bor i Eidsvoll kommune, vil du få tilgang til tømmedager via appen; «Min renovasjon».