"Renovasjon og avfallskalender 2020" skal distribueres ut i papirformat til alle husstander i Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker kommune (også de som har reservert seg mot reklame) i løpet av uke 49/2019. I menyen til høyre finner du PDF utgavene for 2020. Hurdal kommune tilbyr kalenderen for 2020 kun i elektronisk versjon.

Kalenderen består av en informasjonsdel om renovasjon og en tømmekalender. 

Informasjonsdelen
Her finner du alt du trenger for å kunne kildesortere riktig. En god del tekst er også oversatt til engelsk. Det kan være nyttig å lese igjennom disse punktene.

Vi avdekker stadig feilsortering i plastemballasjeleveringene, og minner om at spesielt vedsekker - stroppebånd - hvit isopor (EPS) og skumplast er noe av det som skal i restavfallet. 

Hvit isopor er veldig statisk og skaper problemer i mottaksanleggene ved at det klistrer seg til maskineriet. Vi vil gjerne at isopor leveres til gjenvinningsstasjoen, fordi dette sikrer en større materialgjenvinning. Små mengder kastes som restavfall hjemme.

Tømmekalender
Her behøver du kun å se på siden for din tømmedag.

Her kan du laste ned tømmedagene direkte inn i kalenderen din. Dersom du bor i Eidsvoll, Hurdal eller Nannestad kommune, vil du få tilgang til tømmedager via appen; «Min renovasjon».