I menyen til høyre finner du PDF utgave for avfallskalender 2018 i din kommune.

Kalenderen består av en informasjonsdel om renovasjon og en tømmekalender. 

Informasjonsdelen
Her finner du alt du trenger for å kunne kildesortere riktig. En god del tekst er også oversatt til engelsk. I kalenderen belyses også en rekke årsaker til hvorfor avfall ikke tømmes. Det kan være nyttig å lese igjennom disse punktene.

Vi minner om at spesielt vedsekker - stroppebånd - hvit isopor (EPS) og skumplast er noe av det som skal i restavfallet. 

Hvit isopor er veldig statisk og skaper problemer i mottaksanleggene ved at det klistrer seg til maskineriet. Vi vil gjerne at isopor leveres til gjenvinningsstasjoen, fordi dette sikrer en større materialgjenvinning. Små mengder kastes som restavfall hjemme.

Tømmekalender
Her behøver du kun å se på siden for din tømmedag.

Her kan du laste ned tømmedagene direkte inn i kalenderen din. Tømmedagene for 2019 er også tilgjengelig. 
Dersom du bor i Eidsvoll kommune, vil du ha tilgang til tømmedager via appen; «Min renovasjon».