2020 ble siste året med tømmekalender i papirformat. Etter en omfattende omlegging av tømmeruter i vår region, har vi nå gått over til elektroniske versjoner av de gode gamle tømmekalenderene. 

Tømmekalender på papir
Det er krevende å vedlikeholde informasjon på trykte medier. Utforming, trykk og distribusjon til mange tusen husstander kan fort bli kostbart.

De som ønsker oversikt over tømmedagene på papir, kan kontakte oss på telefon. Vi vil da gå inn på nettsiden vår, søke opp den aktuelle adressen, og skrive ut et A4-ark med tømmedager for hele året. Eventuelle endringer i kalenderen vil oppdateres automatisk i de digitale kanalene så de som benytter seg av papirversjoner, må i såfall få skrevet ut ny versjon. 

Tømmekalender digitalt
De aller fleste abonnenter har til nå blitt anbefalt å ta i bruk appen "Min Renovasjon" som kan lastes ned til mobil eller benyttes via funksjonen på vår nettside.  For mange har dette vært lettere enn forventet.

I appen "Min renovasjon" kan du selv sette varsel for når det er tømming på din adresse.


Informasjon om kildesortering
I de gamle utgavene av avfallskalenderne kunne du finne alt du trengte for å kildesortere riktig. En god del tekst var også oversatt til engelsk. Denne informasjonen har vi videreført til Miljøposten (PDF, 3MB) som også blir distribuert ut til alle husstander.