2020 ble siste året med tømmekalender i papirformat. Etter en omfattende omlegging av tømmeruter i vår region, har vi nå gått over til elektroniske utgaver av de gode gamle tømmekalenderene. 

Tømmekalender på papir
Ønsker du en oversikt over tømmedagene på papir, kan du skrive ut dette via vår nettside; "Tømmekalender". Der kan du søke opp din adresse, og skrive ut et A4-ark med tømmedager for hele året. Eventuelle endringer i kalenderen vil oppdateres automatisk i de digitale kanalene så de som benytter seg av papirversjoner, må i såfall få skrevet ut ny versjon. 

Tømmekalender digitalt
De aller fleste abonnenter har til nå blitt anbefalt å ta i bruk appen "MinRenovasjon" som kan lastes ned til mobil eller benyttes via funksjonen på vår nettside.  

I appen "MinRenovasjon" kan du selv sette varsel for når det er tømming på din adresse.


Informasjon om kildesortering
I de gamle utgavene av avfallskalenderne kunne du finne alt du trengte for å kildesortere riktig. Denne informasjonen har vi videreført til Miljøposten som også blir distribuert ut til alle husstander.