2020 ble siste året med tømmekalender i papirformat. Etter en omfattende omlegging av tømmeruter i vår region, har vi nå gått over til elektroniske utgaver av de gode gamle tømmekalenderene. 

Tømmekalender på papir
Det er krevende å vedlikeholde informasjon i trykte medier. Skjer det endringer i tømmeruter eller i annen informasjon gjennom året, blir det kostbart å måtte sende ut nytt opplag. 

Dersom du ønsker en oversikt over tømmedagene, kan du skrive ut dette via vår nettside; "Min renovasjon". Der kan du søke opp din adresse, og skrive ut et A4-ark med tømmedager for hele året. Eventuelle endringer i kalenderen vil oppdateres automatisk i de digitale kanalene så de som benytter seg av papirversjoner, må i såfall få skrevet ut ny versjon. 

Tømmekalender digitalt
De aller fleste abonnenter har til nå blitt anbefalt å ta i bruk appen "Min Renovasjon" som kan lastes ned til mobil eller benyttes via funksjonen på vår nettside.  For mange har dette vært lettere enn forventet.

I appen "Min renovasjon" kan du selv sette varsel for når det er tømming på din adresse.


Informasjon om kildesortering
I de gamle utgavene av avfallskalenderne kunne du finne alt du trengte for å kildesortere riktig. En god del tekst var også oversatt til engelsk. Denne informasjonen har vi videreført til Miljøposten som også blir distribuert ut til alle husstander.