Fra 1.5. får Hurdal, Nannestad og Ullensaker ny renovatør. For å gjøre kjørerutene mer optimale, vil det bli endringer av noen tømmeruter og tømmedager for en del abonnenter.

De abonnentene dette gjelder, vil få tilsendt et SMS-varsel. Dersom du får et slikt varsel, kan du finne din(e) nye rute(r)/tømmedag(er) i oversikten på denne siden

I menyen til høyre finner du PDF utgavene for avfallskalenderene 2020.  Informasjonsdelen gjelder alle abonnenter, men husk da at tømmekalender kanskje ikke vil være helt oppdatert med alle nye tømmeruter.

Har du blitt varslet med SMS om endringer på din rute/tømmedag, bør du laste ned appen "Min renovasjon" for din kommune hvis du ikke allerede bruker den.

 

Informasjonsdelen
Her finner du alt du trenger for å kunne kildesortere riktig. En god del tekst er også oversatt til engelsk. Det kan være nyttig å lese igjennom disse punktene.

Vi avdekker stadig feilsortering i plastemballasjeleveringene, og minner om at spesielt vedsekker - stroppebånd - hvit isopor (EPS) og skumplast er noe av det som skal i restavfallet. 

Hvit isopor er veldig statisk og skaper problemer i mottaksanleggene ved at det klistrer seg til maskineriet. Vi vil gjerne at isopor leveres til gjenvinningsstasjoen, fordi dette sikrer en større materialgjenvinning. Små mengder kastes som restavfall hjemme.

Tømmekalender
Her behøver du kun å se på siden for din tømmedag.