Abonnenten er selv ansvarlig for å ha avfallsbeholdere som er tilpasset sitt behov. Renovatøren er ikke forpliktet til å tømme overfylte renovasjonsbeholdere eller beholdere som ikke er sortert eller pakket riktig. Abonnenten skal få en melding om hvorfor beholderen ikke er tømt.

Ønsker du å bytte størrelse på din beholder, må den gamle rengjøres og tas med til Dal Skog. Endring av størrelse medfører endring i renovasjonsgebyret og skjema for "Etablering/endring av renovasjonsabonnement" kan fylles ut hos oss.

Dersom du ikke får rengjort beholderen selv, kan vi gjøre det for deg for kr. 100,-/stk.

Dersom din(e) beholder(e) er skadet, kommer vi hjem til din adresse og bytter de(n).
Skulle du ønske en annen størrelse, kan vi ordne det i samme slengen. Da kan du bruke samme skjema som ved "Bytte av skadet beholder". 

Mål på avfallsbeholdere
TypeStørrelseBreddeDybdeHøyde
2 hjul80 liter (kun for mat- og restavfall)45 cm53 cm98 cm
2 hjul140 liter51 cm56 cm110 cm
2 hjul240 liter58 cm74 cm110 cm
2 hjul360 liter62 cm85 cm110 cm
4 hjul660 liter127 cm80 cm120 cm