I søken etter kundekonsulenter til vår administrasjon, har vi mottatt nærmere 190 søknader!

Det er fantastisk!

Søknadsfristen utløp den 13.1. og vi har nå tatt kontakt med aktuelle kandidater.

Tusen takk til alle dere som har søkt.