På grunn av midltertidig driftsstans stenges vekta for næringskunder mandag 08.07.24 

Vi henstiller næringskunder og andre kunder som normalt benytter seg av vekta om å utsette besøket.
Vi vil melde om åpning av vekta så raskt det lar seg gjøre.