18.4.: Vi håper på godt og varmt vær fremover, så vi kan komme igang med jordproduksjon. Foreløpig har vi kun 20 liter sekker med Bed- og pottejord for salg.
Følg med; snart er jorda her... 

Rik på fosfor - et livsnødvendig grunnstoff
Kjemisk bundet fosfor forekommer i cellene til alle levende organismer og er derfor et livsnødvendig grunnstoff for oss mennesker og dyr. Ved å kompostere matavfall og hageavfall, bidrar vi til å tilbakeføre fosforet til jordsmonnet.

ØRAS Hagejord
- er en kompostbasert og næringsrik jord til nyanlegg og utskifting i hager. Jorda er laget på matavfall og hageavfall fra abonnenter på Øvre Romerike og har dermed et rikt innhold av fosfor. 

ØRAS Hagejord er velegnet til blomsterbed, busker og plener, men kan også brukes til dyrking. Komposteringsprosessen på Dal Skog er godkjent av Mattilsynet, og tilfredsstiller i tillegg de kravene som er satt til bruk for økologisk dyrking.

Hagejorda trenger ikke gjødsling de første årene. Jorda anbefales ikke til surjordsplanter som asalea og rhododendron. ØRAS Hagejord selges i hengerlass og lastebillass.

ØRAS Bed- og pottejord
- inneholder i tillegg hestegjødsel for å gjøre jorda litt luftigere. Denne selger vi i 20 liters sekker men den kan også kjøpes i "bulk" (lastebillass) fra 2,0m3.

ØRAS Park- og anleggsjord
- er først og fremst et produkt til bruk i parker og anlegg. Her er den typiske kunden en anleggsgartner, men den selges også til privatkunder. Kun for salg i "bulk" (lastebillass)

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog 
Salgstid                                  : April - oktober