Rik på fosfor - et livsnødvendig grunnstoff

Kjemisk bundet fosfor forekommer i cellene til alle levende organismer og er derfor et livsnødvendig grunnstoff for oss mennesker og dyr. Ved å kompostere matavfall og hageavfall, bidrar vi til å tilbakeføre fosforet til jordsmonnet.

ØRAS Hagejord er en kompostbasert og næringsrik jord til nyanlegg og utskifting i hager. Jorda er laget på matavfall og hageavfall fra abonnenter på Øvre Romerike og har dermed et rikt innhold av fosfor. 

ØRAS Hagejord er velegnet til blomsterbed, busker og plener, men kan også brukes til dyrking. Komposteringsprosessen på Dal Skog er godkjent av Mattilsynet, og tilfredsstiller i tillegg de kravene som er satt til bruk for økologisk dyrking.

Hagejorda trenger ikke gjødsling de første årene. Jorda anbefales ikke til surjordsplanter som asalea og rhododendron. ØRAS Hagejord selges i hengerlass og lastebillass.

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog 
Salgstid                                  : April - oktober