Kan ikke du komme til oss, så kommer vi til deg !

Henteordningen er et samarbeid mellom oss og Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI). 
Det er ØRI som henter avfallet ute hos deg.

Mrk:  Ingen hentinger i perioden 11. - 15. januar 2018 pga ferieavvikling.

Tilbudet gjelder funksjonshemmede, eldre og andre som ikke har egnet kjøretøy/henger for å kunne levere avfall til Dal Skog. Du må ha bopel i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad eller Ullensaker kommune for å kunne benytte deg av tilbudet. 

Henting av avfall
Max avfallsmengde som kan hentes: 3m3
Max vekt på enkeltgjenstander: 100 kg
Hentedager: Mandag - fredag, 09:00 - 15:00
Betaling: Kort og kontanter
Pris for transporten tur / retur: Kr. 650,- inkl. mva
Evt. tillegg for betalbart avfall: Kr. 100,-/m3. Inntil 2 gjennomsiktige sekker gratis


Har du bildekk eller avfall som skal sendes til forbrenning, eller som skal deponeres (legges på fyllinga) vil dette koste ekstra. Du kan lese mer i menyen til høyre om hva dette koster å levere.

Avfall som skal hentes må være sortert i henhold til samme regler som for sortering ved gjenvinningstasjonen. Avfallet må stå klart for opplessing ved kjørbar veg /innkjørsel/ gårdsplass eller i carport/garasje.

Bestilling på henting av avfall

ØRI vil ta kontakt på det oppgitte telefonnr. ovenfor for å avtale nærmere hentetidspunkt. ØRI vil bare ta med avfallsmengder innenfor 3m3.