Henteordningen er et samarbeid mellom ØRAS IKS og Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI). Det er ØRI som forestår innhentingen av avfallet.

Tilbudet gjelder funksjonshemmede, eldre og andre som ikke har egnet kjøretøy/henger for å kunne levere avfall til gjenvinningsstasjonen. Du må ha bopel i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad eller Ullensaker kommune for å kunne benytte deg av tilbudet. 

Henting av avfall
Max avfallsmengde som kan hentes: 3m3
Max vekt på enkeltgjenstander: 100 kg
Hentedager: Mandag - fredag, 09:00 - 15:00
Betaling: Kort og kontanter
Pris for transporten tur / retur: Kr. 650,- inkl. mva


I tillegg til transportpris, kommer eventuell betaling for avfallstyper etter samme regler som på gjenvinningsstasjonen. Du kan lese mer i menyen til høyre om hva slags type avfall som koster å levere.

Avfall som skal hentes må være sortert i henhold til samme regler som for sortering ved gjenvinningstasjonen. Avfallet må stå klart for opplessing ved kjørbar veg /innkjørsel/ gårdsplass eller i carport/garasje.

Bestilling på henting av avfall

ØRI vil ta kontakt på det oppgitte telefonnr. ovenfor for å avtale nærmere hentetidspunkt. ØRI vil bare ta med avfallsmengder innenfor 3m3.