I vår region har vi hytter i alle fire kommuner. Det er Hurdal kommune som har flest hytteeiere med sine opp mot 700 avtaler. Eidsvoll troner andreplassen med ca 450 hytteavtaler mens Nannestad kan skilte med ca 150 avtaler. Færrest avtaler har Ullensaker kommune med ca 90 fritidseiendommer.