ØRAS produserer flere jordprodukter til bruk både inne og ute. Blant annet som underlag til ferdigplen og ny plen, større bed, blomsterkasser, grønnsakshager og potter.

ØRAS har et eget skjema som fylles ut for å bestille jord tilkjørt

 

Vi selger fire kompost- og jordprodukter

Plen med ØRAS hagejord (t.v.) og potte med ØRAS bed- og pottejord (t.h). Foto.            
                   ØRAS Hagejord                                             ØRAS Bed- og pottejord

Plen med ØRAS park- og anleggsjord (t.v.) og en ranke med ØRAS kompost (t.h.). Foto.

           ØRAS Park- og anleggsjord                                        ØRAS Kompost

Jord-guide 

Hva skal du gjøre? 

Anlegge ny plen                                - Hagejord                                                    

Anlegge parkområde, skråning    - Hagejord & Park- og Anleggsjord          

Dyrke rotgrønnsaker i karm         -Hagejord & Bed- og Pottejord                 

Anlegge staudebed                          - Hagejord & Bed- og Pottejord               

Fylle opp gammel plen                   - Hagejord                                                    

Underlag til ferdigplen                   - Hagejord & Park- og Anleggsjord          

Plante hekk                                       - Hagejord & Park- og Anleggsjord          

Påfyll i større bed                            - Hagejord, Bed- og Pottejord & park- og                                                                         Anleggsjord 

Plante i potter på veranda            - Bed- og Pottejord                                    

Plante i balkongkasser                   - Bed- og Pottejord                                    

Plante i urner/kasser/drivhus      - Bed- og Pottejord                                    

Bytte jord på stueplanter              - Bed- og Pottejord