Miljø- og kvalitetsmål med miljøaspekt for 2020
For 2020 har det blitt satt nye miljø- og kvalitetsmål. Dette omfatter hele ØRAS sin virksomhet.


Disse miljømålene er satt på bakgrunn av at ØRAS ønsker å forbedre sitt arbeid med å ivareta miljø, ressurser og redusere klimagassutslipp fra sine aktiviteter. Dette er gjennom å sørge for god rensing av sigevann i rensesystemet, få renovasjonsbiler over på biogass, øke andelen av selvprodusert strøm og sørge for at mer avfall går til materialgjenvinning.

På kvalitetsmål ønsker ØRAS å sørge for at ressursene blir utnyttet i større grad ved å øke utsorteringen av matavfall på Optibag-anlegget, og at kvaliteten på kompostproduktene ivaretas. Samt ønsker ØRAS å forbedre internkontrollen ved å gå over til elektronisk avvikssystem.

Bilde av tabell med miljømål

Bilde av tabell med kvalitetsmål

Ønsker du å vite mer, kan du lese ØRAS sin årsrapport. (PDF, 4MB)