Miljøaspekt og miljømål for 2018

 

For 2018 er det blitt satt nye miljø- og kvalitetsmål.  Dette omfatter hele ØRAS sin virksomhet.

Miljøaspekt og miljømål for 2018
MålTiltak i 2018Miljøaspekt
Redusere virksomhetens energiforbruk med 15% i løpet av 2019.Kartlegge bedriftens energiforbruk og CO2-ekvivalenter.Forbruk av energi.
Reduksjon av klimagasser ved overgang til nytt drivstoff.Aksept fra motor- og utstyrsleverandører. Innkjøp av fornybart drivstoff.Utnyttelse av naturressurser.
Oppgradere sigevannsanlegget.Gjennomføre entreprisen.Bedre vannrensingen av sigevann.
Redusere bruken av miljøskadelige kjemikalier.Substitusjonsvurdere vaskemidlene.Naturressurser blir ivaretatt.
Ingen klager på nye jordprodukter.Sikre rutiner for håndtering av råvarer.Utnyttelse av naturressurser.
Bedre kvaliteten på kildesorteringen av hudholdningsplast.Informasjon og plukkanalyser.Bedre utnyttelse av avfallsressurser.
Bedre statistikkgrunnlaget for ombruk.Veiinger i gjenbruksbutikken. Samarbeid med nedstrømsleverandører.Ressursutnyttelse av avfall.

 

Ønsker du å vite mer, kan du lese ØRAS sin årsrapport.