I 2021 tilbyr vi mobil gjenvinningsstasjon ved Gamle kommunen i Hurdal i ukene

uke 18:    3. –   7. mai
uke 38:  20. – 24. september.

Åpningstid fra kl. 13.00 til 20.00.

SMITTEVERNTILTAK IFM KORONA-SITUASJONEN

 • Vi er her for å hjelpe deg, men hold god avstand for din og andres sikkerhet.
 • Vi oppfordrer til bruk av bankkort eller Vipps #11612
 • Våre ansatte er nøye med håndhygienen – det ønsker vi at du også er.
 • Tenk over om du kan begrense besøkene.
 • Husk 1 meter avstand
 • IKKE besøk gjenvinningsstasjonen hvis du er syk eller i karantene!
 • Det blir restriksjoner ift antall biler/personer som kan være på området samtidig.
 • Kun ansatte og kunder som leverer avfall får oppholde seg på området
 • Gjenvinningsstasjonen skal ikke være en sosial møteplass

Endret kjøremønster sikrer bedre flyt og køhåndtering. Vennligst følg skiltingen.

FOR ET GRUNNGEBYR PÅ KR 100,- KAN DU LEVERE BL.A.:

 • Elektrisk- og elektronisk avfall  (Dette er produkter med ledning eller som går på batteri (f.eks leketøy) 
 • Farlig avfall (som batterier, maling, lim og lakk, lyspærer og sparepærer,
  lysstoffrør, asbest, spillolje mm)
 • Metall
 • Papp/papir
 • Trevirke/impregnert trevirke (totalt inntil 3m³)
 • Alle typer plast
 • Gips (totalt inntil 3m³)
 • Brukbare møbler og gjenstander
  (ØRAS-betjening avgjør hva som defineres som brukbart)

Bruk bare gjennomsiktige avfallssekker. Ikke sorte.

PRISER FOR ØVRIG ER:
Kr. 100,- opp til 1m3 eller mellom 0–10 gjennomsiktige avfallssekker
Kr. 200,- opp til 2m3 eller mellom 11–20 gjennomsiktige avfallssekker
Kr. 300,- opp til 3m3 eller mellom 21–30 gjennomsiktige avfallssekker