I 2022 tilbyr vi mobil gjenvinningsstasjon ved Gamle kommunen i Hurdal i ukene

uke 18:    2. –   6. mai
uke 38:  19. – 23. september.

Mrk. Ny åpningstid fra kl. 12:00 - 19:00.

Myndighetene har nå gått bort fra smitteverntiltakene i forbindelse med Covid-19, men vi oppfordrer likevel til å være bevisst all den tid det er smitte ute i samfunnet. Du må gjerne:

 • holde god avstand for din og andres sikkerhet.
 • betale oss med bankkort eller Vipps. 
 • være nøye med håndhygienen
 • unngå å besøke gjenvinningsstasjonen hvis du er syk.

Som tidligere, har vi innkjøring ved Dalheim og utkjøring ved "gamle kommunen". Dette sikrer bedre flyt og køhåndtering. Vennligst følg skiltingen.

Vi setter pris på mye besøk, men minner om at gjenvinningsstasjonen ikke er en sosial møteplass eller oppholdssted for våre kunder.

FOR ET GRUNNGEBYR PÅ KR 100,- KAN DU LEVERE BL.A.:

 • Elektrisk- og elektronisk avfall  (Dette er produkter med ledning eller som går på batteri (f.eks leketøy) 
 • Farlig avfall (som batterier, maling, lim og lakk, lyspærer og sparepærer,
  lysstoffrør, asbest, spillolje mm)
 • Metall
 • Papp/papir
 • Trevirke/impregnert trevirke (totalt inntil 3m³)
 • Alle typer plast
 • Gips (totalt inntil 3m³)
 • Brukbare møbler og gjenstander
  (ØRAS-betjening avgjør hva som defineres som brukbart)

Bruk bare gjennomsiktige avfallssekker. Ikke sorte.

PRISER UTOVER BRUKERBETALINGEN PÅ KR. 100,- ER:
Kr. 100,- opp til 1m3 eller mellom 0–10 gjennomsiktige avfallssekker
Kr. 200,- opp til 2m3 eller mellom 11–20 gjennomsiktige avfallssekker
Kr. 300,- opp til 3m3 eller mellom 21–30 gjennomsiktige avfallssekker