Nyhetsarkiv

 • Million-kontrakt med miljøkrav

  Publisert:
  Avisforside om fornybart drivstoff. Foto.

  Nå kjører vår samarbeidspartner på transport av restavfall, REKOM, på fornybart drivstoff. Snart skal alle ØRAS-maskiner gjøre det samme !

 • Med biogass på tanken

  Publisert:
  Ulike representanter foran en lastebil som går på biodrivstoff. Foto.

  Vi i ØRAS jobber hele tiden med å minske våre miljømessige fotavtrykk. Nå tar vi enda ett steg i riktig retning.

 • ØRAS maskinpark over på fornybart drivstoff

  Publisert:
  Ansatt fyller HVO Diesel på hjullasteren. Foto.

  Som et ledd i miljøsatsingen har ØRAS nå begynt å bruke fornybart drivstoff på egne maskiner. Dette reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med ca 74% sammenlignet med fossil diesel.

Arkiv