Nyhetsarkiv

 • Funn av granat

  Publisert:
  Evakuering av området etter funn av granat

  Det ble i dag tidlig funnet en militær granat i en av våre metallkonteinere. Området ble evakuert og forsvaret ble tilkalt.

 • Vi støtter WWF

  Publisert:

  I stedet for å sende ut julekort i år har vi valgt å gi vår støtte til WWF Verdens naturfonds arbeid for å stanse plastforsøpling i havet.

 • Har brukerbetalingen bidratt til avfallsreduksjon?

  Publisert:
  Bilde fra rundellen

  Mange spådde at avfallsmengdene kom til å gå ned på Dal Skog som følge av innføring av brukerbetaling i april. Resultatet så langt viser noe helt annet. Mengdene går opp, men antall besøkende går ned.