Nyhetsarkiv

  • ØRAS maskinpark over på fornybart drivstoff

    Publisert:
    Ansatt fyller HVO Diesel på hjullasteren. Foto.

    Som et ledd i miljøsatsingen har ØRAS nå begynt å bruke fornybart drivstoff på egne maskiner. Dette reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med ca 74% sammenlignet med fossil diesel.

Arkiv