Nyhetsarkiv

  • Har brukerbetalingen bidratt til avfallsreduksjon?

    Publisert:
    Bilde fra rundellen

    Mange spådde at avfallsmengdene kom til å gå ned på Dal Skog som følge av innføring av brukerbetaling i april. Resultatet så langt viser noe helt annet. Mengdene går opp, men antall besøkende går ned.