Vinterstid har vi ofte utfordringer i forbindelse med henting av avfall. Dette kan skyldes dårlig brøyting av småveier og glatt føre men også innesnødde beholdere. I sommerhalvåret, er det busker og kratt som kan gi oss hodebry.  

Vil du at vi skal hente avfallet ditt, du sørge for at:

  • det er god fremkommelighet til avfallsbeholdere.
  • det må være brøytet for snø foran og rundt beholder.
  • det må strøs foran og rundt beholder.
  • det må kvistes og klippes rundt, og over beholder.
  • brøytekanter er spadd vekk.
  • beholderne er trillet ut i god tid før tømming.
  • avfallsbeholdere står med håndtaket vendt ut på tømmedag

I tillegg er det fint om

  • snø og is fjernes fra topplokket
  • beholderne ikke er overfylte og 
  • at avfallet ikke er frosset helt fast i beholderen. (Tips: legg gjerne en avis i bunnen)

For borettslag / sameier:
• Det må være god fremkommelighet til container/avfallsbrønn.
• Det må være kvistet og brøytet for snø foran og rundt container/avfallsbrønn/-sug.
• Det må strøs foran og rundt container/avfallsbrønn/-sug på vinterstid.
• Container/avfallsbrønn må være helt fri for snø, lokk må kunne åpnes av våre renovatører
   og vi må kunne gå rundt container for å feste vinsj i bakkant.

 

Bilde av engelske flaggetMake way for the garbage truck
Remember to cut grains and clear away snow and sprinkle sand/gravel around the waste container. On the collecting day, please leave your bins with their handles facing the road and make sure the lids of your bins are completely closed and free from snow. Please contact ØRAS if your waste bins haven’t been emptied.