Ser du at det nærmer seg full beholder, blir vil glade om du/styret i borettslaget melder fra til oss så fort som mulig.

Da rekker vi kanskje å få tømt FØR det fyller seg helt opp, og avfallet blir plassert på bakken i stedet. Er det fullt, ber vi deg pent om å komme tilbake når beholder er tømt.

God jul!