Svartelistede planter, eller hagerømlinger som de også blir kalt, er fremmede plantearter i norsk natur. Disse planteartene kan utgjøre en trussel mot det biologiske mangfoldet.

Har du lagt merke til at disse artene sprer seg fort? Det er fordi de trives så godt i norsk natur at de utkonkurrerer andre arter som vi ønsker å ta vare på.


Slik kvitter du deg med svartelistede planter

  • Ta dem opp med roten 
  • Legg dem i tette, gjennomsiktige sekker (bruk ikke retusekkene til plastemballasje da de er perforert)
  • Levér sekkene med de svartelistede plantene til Miljøstasjon Dal Skog. Her legges sekkene i egne beholdere for svartelistede planter.

Svartelistede planter skal ikke leveres sammen med annet hageavfall. 

Er du usikker på om du har en svartelisted plante i hagen? På artsdatabanken.no finner du en oversikt.