Juletrær
Leveres gratis som hageavfall på Dal Skog

Kunstige juletrær
Leveres på gjenvinningsstasjonen på Dal Skog

Jule-/gavepapir og gavebånd
Kastes i restavfall. Inntil to gjennomsiktige sekker kan leveres gratis på Dal Skog sammen med annet gratis-avfall

Julebelysning og lysslynger
Sorteres gratis som EE-avfall

Juletrenett og vednett
Sorteres som restavfall/brennbart avfall

Juletrepynt av plast og glass
Sorteres som restavfall/brennbart avfall

Julematrester
Sorteres som matavfall i grønn pose

Kubbelys som går på batteri
Sorteres gratis som EE-avfall

Pappesker, merkelapper og julekort av papir
Sorteres som papp/papir. Julekort med batteri sorteres som EE-avfall

Ribbefett/smult
La fettet stivne og fjern med tørkepapir. Sorteres som matavfall i grønn pose.

Snø- og glitterspray
Leveres gratis til vårt farlig avfallsmottak

Stearinlys
Sorteres som restavfall

T-lys kopper av metall
Sorteres som metallemballasje

T-lys kopper av plast
Sorteres som restavfall

Vednett
Sorteres som restavfall/brennbart avfall

Fyrverkeri
Brukt fyrverkeri sorteres som restavfall. Udetonert fyrverkeri leveres tilbake til forhandler eller til politiet

God Jul