Miljøstasjonen på Dal Skog er blant de mest vel-drevne anleggene i Norge, og har allerede nådd EU's krav til gjenbruk og materialgjenvinning. Du finner ØRAS Årsrapport 2016 her.