Fremdeles har vi smitte blant befolkningen, og det er viktig at innsamling av avfall fungerer og at renovatører og driftspersonell holder seg friske.

Avfall hentes som normalt. Det er svært viktig at ingen renovatører blir smittet slik at vi kan fortsette å gjennomføre samfunnsoppdraget vårt. Derfor ber vi om at du som innbygger bidrar for å hindre smitte av Koronavirus.

Vask hender godt både før og etter at du triller dunken din fram på hentedag. Desinfiser gjerne håndtak og lokk. 

Vi oppfordrer samtidig alle til fortsatt å være nøye med sortering av avfall ved å 

  • knyte alle poser med dobbelt knute så ikke avfall renner ut av posene.
  • prøve å redusere mengden restavfall ved å kildesortere ut mer av avfallet. Da fylles ikke beholderen så fort.
  • være ekstra nøye med å sortere ut plast og papir og sørge for at plastavfall er tomt, tørt og skyllet for matrester før det går i plastsekken. Tilgriset papir og plast, går som restavfall. Husk at matrester tiltrekker fugler og dyr.

Sørg for at beholderen står fremme og at lokket er lukket helt igjen på tømmedag. Det skal ikke settes igjen avfall ved siden av dunken. 

Dersom renovatørene våre skulle bli syke, kan følgende tiltak bli aktuelle:

  • redusert henting av papir- og plastavfall i en periode,
  • opphør av henting av papir- og plastavfall i en periode for å sikre innsamling av restavfall,
  • redusert hentefrekvens på restavfall (henting i henteintervall fra 2 til 3 uker).

Hold deg oppdatert på våre nettsider og Facebook.

Takk for at du bidrar!