Nytt i 2017

ØRAS har endret produksjonsmetode for behandling av matavfallet, og sender nå posene til Romerike Biogassanlegg på Nes. Her tas biogassen ut fra matavfallet, hvorpå denne blir omdannet til drivstoff. ØRAS får så tilbake den faste biomassen, som danner grunnlaget for produksjon av hagejord på Dal Skog. Nå uten poserester og glassbiter !

For å få mest mulig nytte av matavfallet i ny produksjonsmetode, er det ikke lenger ønskelig med plante- og blomsterrester i matavfallet. Dels fordi dette avfallet inneholder lite metan, og dels for at mange planter/avskårne blomster kan inneholde rester av sprøytemidler. Vi ønsker oss derfor plante- og blomsterrester i restavfallet.

Isopor er restavfall

Tidligere har vi sagt at isopor kan kastes som plastemballasje. Det er ikke lenger ønskelig, da disse mengdene allikevel håndteres som restavfall fordi det ikke blir noe volumer av det. I tillegg skaper isopor bare problemer i mottaksanleggene, fordi det klistrer seg til maskineriet (statisk). Vi vil gjerne at isopor leveres til gjenvinnings-stasjoen, fordi dette sikrer en større materialgjenvinning. Små mengder kastes som restavfall hjemme.