I likhet med praksis hos ROAF på nedre Romerike, anmoder vi om at døde snegler graves ned i egen hage, der de komposteres naturlig. 

Dersom kunder kommer til gjenvinningsstasjonen med brunsnegler, håndter vi det ved å kaste de som brennbart avfall. 

Brunsnegler skal IKKE kastes i den grønne posen fordi de ikke er mat. I tillegg er det i mange tilfeller brukt giftige kjemikalier for å drepe sneglene, og det ønsker vi ikke inn i prosessen for produksjon av matjord.

Sneglene ønskes ikke restavfallsposene hjemme, da dette griser til renovasjonsbiler og sorteringsanlegg.