Renovatørene vil i noen tilfeller starte tidligere på morgenen enn normalt. Dersom din beholder ikke blir tømt på oppsatt tømmedag, la den stå, og den vil bli tømt dagen etter. Tømmedager for 2021 blir klare fra 1.1.2021.

Snørydding og strøing
Husk snømåking og strøing slik at renovasjonsbilene kommer frem. Dersom du må trille frem beholderne dine til en felles standplass, kan det være smart å gruppere beholderne slik at papp/papir og plastsekk står samlet, og mat- og restavfallsbeholderne står samlet. Da blir det lettere for renovatørene å holde oversikten, ettersom de kommer med to forskjellige biler for å tømme avfallet. Det letteste for renovatørene er å se fargen på lokkene, så sørg for at disse er fri for snø.

Oppstilling av avfallsbeholdere
Godt eksempel på gruppering av beholdere, der beholdere med grønne lokk stor samlet t.h
og beholdere med gråe lokk for seg t.v. Foto: ØRAS

Her kan du sjekke når de kommer for å tømme ditt avfall.

Annonsen som ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad og Romerikes Blad den 17.12.2020 (JPG, 108KB)