I dag er vi en solid gjeng i ØRAS som besitter mye kompetanse og erfaring. Selskapet er i sterk vekst og vi har nå kommet opp i 40 ansatte. Følg oss gjerne på våre nettsider og i sosiale medier (ØRAS) for å fange opp eventuelle fremtidige stillinger.

Trainees
ØRAS har god erfaring med trainees. Nylig ansatte vi en trainee i stilling som Miljø- og kvalitetsleder. Ønsker du å se på hvilke muligheter du kan få som trainee kan du lese mer hos Romerike Trainee.