I forbindelse med omlegging av ca 25.000 tømmeruter, vil det dessverre være noen abonnenter som får et litt langt tømmeintervall for avfallet sitt. Enten for mat- og restavfall eller for papp og papir.

Renovatør vil i disse tilfellene kjøre en mellomtømming. Pga omleggingen, er det vanskelig å si eksakt hvilken dag de kommer, så dersom du blir berørt, må du bare sørge for at beholderen(e) din(e) står tilgjengelig(e) og ikke innelåst. Det går helt fint om du ikke har trillet frem beholderne denne gangen. 

Vi takker for den forståelsen våre abonnenter viser nå i omleggingsperioden. Det blir så mye bedre når vi får alt på plass. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på. 

Ullensaker ØRAS - Eksempel på beholderoppstilling