Anledningen er ØRAS’ søknad til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om tilpasning av eksisterende tillatelser for aktivitet på Dal Skog, og EUB's artikkel før jul om naboer som er redde for forurensning av grunnvannet.

Møteinvitasjonen ble forhåndsannonsert på Facebook før jul, både på «Mogreina siden» og på siden til «Dal Vel», og det er opprettet arrangement for møtet i samme kanal.

Agenda:

  • Kort om ØRAS og vår virksomhet
  • Bakgrunnen for vår søknad om fornyelse av tillatelser
  • Fremtidsplaner

Vi har satt av tid i skolestua på Dal Skog, torsdag 12. januar 2017 fra kl. 18 - 19:30.