Levering av avfall med større kjøretøy

Store kjøretøy som lastebiler, traktorer og varebiler med store hengere ønsker vi ikke ned i rundellen på grunn av sikkerhet og begrenset sikt. Dersom du som privatkunde kommer med avfall i slike kjøretøy, kan du bli bedt om å levere avfallet på vår næringsrampe. Levering må da skje i vektas åpningstid.

Har du med avfallsmengder over 6m3, skal du uansett kjøre over vekt og betale næringspriser for avfallet. (Denne grensen var tidligere på 3m3 men har nå økt til 6m3).

Avfallsmengder under 6m3 følger rundellen-priser.

Næringskunder skal, uansett avfallsmengde, levere sitt avfall over vekt til egne priser.

Vektas åpningstid: Man - Fre fra kl. 07:00 - 17:00

Her kan du se hvor mye 1m3 tilsvarer: 

Mann ved siden av kube på 1m3