REDUSERTE ÅPNINGSTIDER UT APRIL:
Hverdager: Kl. 10-17. Lørdager 9-15.

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet at 20 kommuner fortsetter med tiltaksnivå A. Ullensaker er en av disse kommunene.  Endringene gjelder fra midnatt, natt til mandag 12. april og til og med søndag 25. april, men vi opprettholder våre tiltak ut måneden.

For å ivareta kunder og personell for eksponering av Koronaviruset, fortsetter derfor ØRAS med en rekke tiltak.

Levering av avfall på gjenvinningsstasjonen

Vi oppfordrer våre kunder til å vurdere viktigheten av besøkene til gjenvinningsstasjonene. Det vil sikre en bedre kapasitet til håndtering av innlevert avfall på en trygg måte.

 • Grunnet Korona-restriksjonene på Romerike, reduserer vi åpningstidene ved gjenvinningsstasjonen til ett skift fra og med onsdag 17.03.
 • Åpningstider: Hverdager kl. 10 - 17 og Lørdag 9-15. Redusert åpningstid varer ut april.
 • Som følge av nedstengning i Ullensaker kommune uke 10 og nye smittevernregler fra 12.4., holdes bruktbutikken OMGJØRAS stengt fra og med 9.3. og i første omgang ut april.
 • Gjenvinningsstasjonen holdes åpen, men vi ber publikum vurdere om et besøk strengt tatt er nødvendig nå.
 • Dersom ikke besøket kan vente, ber vi om at våre kunder benytter munnbind ved besøk til gjenvinningsstasjonen.
 • Bruktbutikken OMGJØRAS holdes stengt inntil videre.
 • Du kan fortsatt levere varer til bruktbutikken OMGJØRAS i ØRAS sin åpningstid. 
 • Hold god avstand for din og andres sikkerhet.
 • Vi oppfordrer til betaling med bankkort og Vipps. 
 • Våre ansatte er nøye med håndhygienen – det ønsker vi at du også er.
 • Tenk over om du kan begrense besøkene.
 • IKKE besøk gjenvinningsstasjonen hvis du er syk eller er i karantene!

Vi følger fortsatt Korona-situasjonen nøye og vuderer videre tiltak fortløpende dersom smitten tar seg opp i samfunnet. Følg med på vår hjemmeside og vår Facebook-side og se om du får svar på det du lurer på før du eventuelt ringer oss eller sender oss en mail.


Henting av avfall hjemme

 • Vi ber om at du følger med på våre nettsider med oppdatert informasjon om avfallsinnsamlingen hos deg.
 • Sørg for at beholderen står fremme og at lokket er lukket helt igjen på tømmedag.
 • Sørg for at posene er knytt godt igjen, og at det ikke er satt igjen avfall ved siden av dunken.
 • Matavfall skal fortsatt sorteres i de grønne matavfallsposene.
 • Retursekker for plastemballasje skal knytes igjen og settes inntil papirbeholder på tømmedag. Plastavfallet skal ligge løst i sekken og ikke i knyttede bæreposer. Returplast skal ikke være tilgriset med matrester. Dette tiltrekker fugler og dyr.

Det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene.
 

Du kan lese mer om Korona-situasjonen i din kommune her:

Ullensaker

Nannestad

Eidsvoll

Hurdal