Hos oss benyttes munnbind innendørs i butikken

For å ivareta kunder og personell for eksponering av Koronaviruset, fortsetter ØRAS med sine tiltak og oppfordrer kunder til fortsatt å hensynta disse.  Ullensaker kommune har besluttet at det fra 6. juli vil innføres tre nye, lokale tiltak for å begrense smittespredningen som nå er på vei opp igjen.

Påbud om bruk av munnbind innendørs, og gjerne der det ikke er mulig å holde minst én meter avstand til andre. Det er fremdeles smitte ute i samfunnet, så vi oppfordrer våre kunder til å bruke munnbind når de besøker oss, også for egen sikkerhets skyld. 

Levering av avfall på gjenvinningsstasjonen

 • OMGJØRAS: Kun 10-om-gangen inne i butikken.  
 • Husk påbud om bruk av munnbind innendørs og gjerne der det ikke er mulig å holde minst én meter avstand til andre. 
 • Vi  oppfordrer våre kunder til fortsatt å bruke munnbind også for egen sikkerhet. 
 • Du kan levere varer til bruktbutikken OMGJØRAS i ØRAS sin åpningstid. 
 • Hold god avstand for din og andres sikkerhet.
 • Vi oppfordrer til betaling med bankkort og Vipps. 
 • Våre ansatte er nøye med håndhygienen – det ønsker vi at du også er.
 • IKKE besøk gjenvinningsstasjonen hvis du er syk eller er i karantene!

Vi følger fortsatt Korona-situasjonen og vuderer videre tiltak fortløpende dersom smitten tar seg ytterligere opp i samfunnet. Følg med på vår hjemmeside og vår Facebook-side og se om du får svar på det du lurer på før du eventuelt ringer oss eller sender oss en mail.


Henting av vanlig husholdningsavfall hjemme

 • Vi ber om at du følger med på våre nettsider med oppdatert informasjon om avfallsinnsamlingen hos deg.
 • Sørg alltid for at beholderen står fremme og at lokket er lukket helt igjen på tømmedag.
 • Sørg alltid for at posene er knytt godt igjen, og at det ikke står avfall ved siden av dunken.
 • Matavfall skal fortsatt kastes i de grønne matavfallsposene og IKKE i restavfallet.
 • Retursekker for plastemballasje skal knytes igjen og settes inntil papirbeholder på tømmedag. Dere som benytter avfallsbrønner, bruker de små returposene til plastemballasjen. Plastavfallet skal ligge løst i sekken/posen og ikke i knyttede bæreposer. Returplast skal skylles for matrester før det legges i sekken/posen. Tilgriset plast er restavfall, som sendes til forbrenning. Da kan det ikke bli til nytt råstoff. Returplast med matrester i vil dessuten tiltrekke seg fugler og dyr. 

Det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene.
 

Du kan lese mer om Korona-situasjonen i din kommune her:

Ullensaker

Nannestad

Eidsvoll

Hurdal