Etter at søknadsfristen utløp den 13.1. har vi hatt kandidater inne til 2 intervjurunder.

Nå er stillingene besatt.

Tusen takk for utvist interesse i forbindelse med stillingsutlysningen.