Gjennom mange år har ØRAS tilbudt publikum å forsyne seg gratis med brukbare møbler og gjenstander fra ombruksteltet. Nå blir ikke det lenger mulig.

Med stadig voksende avfallsmengder blir behovet for ombruk og gjenvinning bare større og større og ØRAS er pålagt fra myndighetene å registrere hvor mye av avfallet som blant annet går til ombruk. "Dette kan vi bedre beregne når vi nå åpner vår bruktbutikk utover våren", sier daglig leder Trym Denvik i ØRAS.

Du vil fortsatt kunne levere ting og tang du ikke vil ha, til teltet på Miljøstasjon Dal Skog. Helt gratis.

Hele idéen med teltet på Dal Skog var "gratis inn - gratis ut" og da med tanke på uttak til eget forbruk. Dette har gjennom årene resultert i mye uønsket trafikk og gjentatte episoder der personer har kastet seg over gjenstander før folk har fått satt det fra seg. I tillegg opplever vi at gjenstander fra teltet blir solgt videre i andre bruktbutikker eller på finn.no. 

"Vi tar fortsatt imot møbler, serviser og nips o.l. fra publikum. Dette kan leveres til teltet som før", sier butikkleder Kjersti Nagel.

Overskuddet fra salget i butikken ønsker ØRAS å gi til veldedige formål og lag og foreninger. En stor takk til alle dere som vil levere deres ting til butikken.