Julekort fra ØRAS om at de støtter WWF sitt arbeid i å redusere plast i havet.