ØRAS Hagejord er en kompostbasert, torvfri og næringsrik jord til nyanlegg og utskifting i hager. Jorda er laget på matavfall og hageavfall fra abonnenter på Øvre Romerike og har dermed et rikt innhold av grunnstoffet fosfor. Hagejorda er ØRAS suksessprodukt, og har vært i produksjon i en årrekke.

ØRAS Hagejord er velegnet til blomsterbed, busker og plener, men kan også brukes til dyrking. Komposteringsprosessen på Dal Skog er godkjent av Mattilsynet.  

Hagejorda trenger ikke særlig gjødsling de første årene. Jorda anbefales ikke til surjordsplanter som Asalea og Rhododendron. ØRAS Hagejord selges i hengerlass og lastebillass.

Det er mulig å bestille større mengder ØRAS hagejord, f.o.m 6 tonn (5m3), for hjemkjøring.

 

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog