ØRAS Hagejord
- er en kompostbasert, torvfri og næringsrik jord til nyanlegg og utskifting i hager. Jorda er laget på matavfall og hageavfall fra abonnenter på Øvre Romerike og har dermed et rikt innhold av grunnstoffet fosfor. Hagejorda er ØRAS suksessprodukt, og har vært i produksjon i en årrekke.

ØRAS Hagejord er velegnet til blomsterbed, busker og plener, men kan også brukes til dyrking. Komposteringsprosessen på Dal Skog er godkjent av Mattilsynet, og tilfredsstiller i tillegg de kravene som er satt til bruk for økologisk dyrking. Produktet er også registrert i Debio sitt Driftsmiddelregister.

Hagejorda trenger ikke særlig gjødsling de første årene. Jorda anbefales ikke til surjordsplanter som Asalea og Rhododendron. ØRAS Hagejord selges i hengerlass og lastebillass.

MRK: Kjøp av ØRAS Hagejord i hengerlass kan ikke hentes i flere omganger, men må kjøpes og tas med i sin helhet. (Det er f.eks ikke mulig å kjøpe 1,5 m3 og hente dette i 2-3 omganger).

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog