ØRAS Hagejord
- er en kompostbasert, torvfri og næringsrik jord til nyanlegg og utskifting i hager. Jorda er laget på matavfall og hageavfall fra abonnenter på Øvre Romerike og har dermed et rikt innhold av grunnstoffet fosfor. Hagejorda er ØRAS suksessprodukt, og har vært i produksjon i en årrekke.

ØRAS Hagejord er velegnet til blomsterbed, busker og plener, men kan også brukes til dyrking. Komposteringsprosessen på Dal Skog er godkjent av Mattilsynet, og tilfredsstiller i tillegg de kravene som er satt til bruk for økologisk dyrking. Produktet er også registrert i Debio sitt Driftsmiddelregister.

Hagejorda trenger ikke gjødsling de første årene. Jorda anbefales ikke til surjordsplanter som asalea og rhododendron. ØRAS Hagejord selges i hengerlass og lastebillass.

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog 
Salgstid                                  : April - oktober