Nei, verken ØRAS eller ØRAS eierkommuner har ordning med tilskudd til tøybleier.