Nei. Verken ØRAS eller ØRAS eierkommuner tilbyr avtale om hjemmekompostering.

Godkjente kompostbinger kan imidlertid kjøpes hos større hagesentre, eller forsøk Bokashi