Farlig avfall kan for eksempel være rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, gass, lysstoffrør, sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plantevernmidler. Er du i tvil om noe er farlig avfall, levér det som farlig avfall for sikkerhets skyld. Man kan også ta en titt på sortere.no. 

Du kan også spørre våre fagfolk inne på farlig avfallsmottaket.

En av våre veiledere på farlig avfall. Foto.