Farlig avfall kan for eksempel være rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, gass, lysstoffrør, sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plantevernmidler. Er du i tvil om noe er farlig avfall, levér det som farlig avfall for sikkerhets skyld.
(sortere.no)

Du kan også spørre våre fagfolk inne på farlig avfallsmottaket.

Bilde av fagansvarlig
Fagansvarlig ØRAS, Morten Ruud