Farlig avfall kan for eksempel være rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, gass, lysstoffrør, sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plantevernmidler. Er du i tvil om noe er farlig avfall, levér det som farlig avfall for sikkerhets skyld.
(sortere.no)

Du kan også spørre våre fagfolk inne på farlig avfallsmottaket.

Vår veileder på farlig avfall