Brukte sprøytespisser/akupunkturnåler:
Disse kan kastes i restavfall i lukket emballasje som f.eks i en plastflaske/drikkekartong. Dette for å hindre at noen stikker seg.

Selve sprøytene kastes som restavfall.

Annet medisinsk utstyr som plastslanger/gummihansker/pillebrett o.l skal kastes i restavfallet. Ikke som plastemballasje.