Hvit isopor er laget av plast, men kan ikke gjenvinnes sammen med annen plastemballasje. Har du større mengder hvit isopor, er det smart å levere dette på en gjenvinningsstasjon slik at dette kan gå til gjenvinning. Små mengder ispor kan kastes i restavfallet. Ren hvit isopor presses til isopor-barrer og materialgjenvinnes til nye produkter og ny isopor!

I sorteringsrundellen på Dal Skog, har vi en egen konteiner for hvit isopor.

Farget isopor er bygningsmateriale, og kan inneholde miljøfarlige stoffer. Vi har en egen konteiner for dette utenfor vårt farlig avfallsmottak. Denne type isopor er gratis å levere.