Hvit isopor er laget av plast, men kan ikke gjenvinnes sammen med annen plastemballasje. Derfor skal små mengder isopor kastes i restavfallet. Dersom du har større mengder isopor skal det leveres på en gjenvinningsstasjon. Dersom isoporen ikke blandes med annen plast, kan den nemlig materialgjenvinnes.

(sortere.no)

I sorteringsrundellen på Dal Skog, har vi en egen konteiner for hvit isopor.

Farget isopor er bygningsmateriale, og kan inneholde miljøfarlige stoffer. Vi har en egen konteiner for dette utenfor vårt farlig avfallsmottak.