Rutenummeret er 3-sifret og skal være klistret på avfallsbeholderne dine. Har du beholdere uten merke, eller nummer som ikke stemmer med avfallskalenderen, må du kontakte kommunen din. Det er de som sitter med registeret som viser hvilken rute din adresse tilhører. 

Kjekt å vite: Det siste sifferet i rutenummeret indikerer hvilken ukedag ditt avfall blir hentet på.