Medisinrester:
Dette skal leveres inn til apotek. Ikke skyll dette ned i toaletter, ettersom stoffene i medisinene kan forstyrre for organisk liv etter at dette har gått igjennom avløp og renseanlegg.

Brukte sprøytespisser/akupunkturnåler:
Disse kan kastes i restavfall i lukket emballasje som plastflaske/drikkekartong. Dette for å forhindre at noen stikker seg.

Annet medisinsk utstyr som plastslanger/gummihansker/pillebrett o.l skal kastes i restavfallet. Ikke som plastemballasje.