Vedsekker er laget av plast, et produkt som er uønsket som plastemballasje. Dette fordi det ofte surrer seg fast i sorteringsmaskiner/anlegg som igjen kan forårsake skader ved at kulelagere kan bli ødelagt og brann kan oppstå som følge av friksjon.

Vedsekker skal derfor kastes som restavfall.